AE. Racing Club

AE Racing Club - ต่างจังหวัด => โซนหาดใหญ่-สงขลา => ข้อความที่เริ่มโดย: BEN AE ที่ 03 ตุลาคม 2009 03:17:26หัวข้อ: กฎ กติกาในการใช้งานเวบบอร์ด aeracingclub.net
เริ่มหัวข้อโดย: BEN AE ที่ 03 ตุลาคม 2009 03:17:26
กฎ กติกาในการใช้งานเวบบอร์ด
1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ โดยเด็ดขาด
2. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา รวมถึงคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
    และสถาบันอื่นๆ อันจะนำมาซึ่งความขัดแย้ง
3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
4. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย
    หรือความขัดแย้ง ระหว่างบุคคล, ระหว่างสถาบัน หรือระหว่างสังคมใดๆ
5. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
6. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
7. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร เกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
8. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์โทรศัพท์ หรือ e-mail address โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
9. ห้ามเสนอข้อความประกาศขายสินค้าหรือบริการ นอกห้องซื้อ-ขาย
10. ห้ามเสนอข้อความผิดห้องผิดกลุ่มจากที่กำหนดไว้
11. ห้ามใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) ที่ไม่เหมาะสม, ชื่อที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด, ชื่อองค์กรต่างๆ 
      หรือชื่อที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือความขัดแย้ง
12. ห้ามใช้รูปภาพที่ไม่เหมาะสมมาทำเป็นรูปส่วนตัว และลายเซ็น เช่น รูปโป๊เปลือยจนเกินเหตุ รูปกิจกรรมท่าทางต่างๆที่ไม่เหมาะสม

การคัดลอกข้อความไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดมาเสนอในบอร์ดจะต้องระบุที่มา
(ชื่อสื่อหรือ URL, ผู้เขียน, วันที่ ที่สามารถตรวจสอบได้) เพื่อป้องกันการละเมิดที่อาจถูกฟ้องร้องได้

ผู้ดูแลบอร์ด ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขข้อความ อันมีเหตุจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกและเจ้าของข้อความนั้นๆทราบล่วงหน้า
หากพบเห็นข้อความใดๆที่ขัดต่อ กฎ กติกาการใช้บอร์ด หรือขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งให้ผู้ดูแลบอร์ดทราบ
เพื่อผู้ดูแลบอร์ดจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป.. ขอบคุณครับ