ราคาอุปรกร์แก๊ส (Copy เขามานะครับ)

(1/2) > >>

somkid.tada:
1 เช็ควาล์ว เล็ก ตัวละ 90
2 เช็ควาล์ว์ ใหญ่ ตัวละ 90
3 แป้ปทองแดง 2.5 หุน ม้วนละ 1,500
4 แป้ปทองแดง 2 หุน ม้วนละ 1,250
5 แป้ปทองแดง 6 mm. ม้วนละ 1,200
6 สายยางหุ้มแป้ป ขนาด 6มิล ม้วนละ 400
7 สายยางหุ้มแป้ป ขนาด 2.5หุน ม้วนละ 500
8 สายท่อน้ำท่อแก๊ส ขนาด 50 เมตร ม้วนละ 2,100
9 ท่อสายโปโล ขนาด 28มิล ขนาด 50เมตร ม้วนละ 900
10 สายเติม 1.5 ม เล็ก ชุดละ 190
11 สายเติม 1.5 ม ใหญ่ ชุดละ 210
12 สายเติม 2.0 ม เล็ก ชุดละ 220
13 สายเติม 2.0 ม ใหญ่ ชุดละ 250
14 กระป๋องออโต้ลูป ตัวละ 360
15 สวิทช์โยก ตัวละ 25
16 กรองแก็ส(L.P.G SOLENOID) FEMA ตัวละ 450
17 กรองเบนซิน(GASSOLINE SOLENOID) ตัวละ 350
18 กรองแก็ส โทรมาเซทโต้ (อิตาลี) ตัวละ 650
19 กรองแก็ส (L.P.G SOLENOID) (อิตาลี) ตัวละ 600
20 เกจ์แก๊สพร้อมสวิทย์ เปิด-ปิด น้ำมัน+แก็ส ชุดละ 300
21 หัวเติมแก๊ส+ขายึด+ยางปิดหัวแก็ส ชุดละ 280
22 สามทาง(ขนาด 5 หุน) ชุดละ 40
23 สามทาง(ขนาด ใหญ่) ชุดละ 50
24 งอฉากเข้าหม้อต้ม ตัวละ 45
25 ข้อต่อตรงเข้าหม้อต้ม ตัวละ 25
26 หัวแฟร์ เล็ก(แฟร์เข้าหม้อต้ม) ตัวละ 20
27 หัวแฟร์ เล็ก(แฟร์เข้าถังแก๊ส) ตัวละ 20
28 หัวแฟร์ ใหญ่ ตัวละ 30
29 เหล็กรัด OX ตัวละ 10
30 เหล็กรัด เบอร์1 ตัวละ 12
31 เหล็กรัด เบอร์2 ตัวละ 14
32 หัวเติม ตัวละ 220
33 ขายึด ตัวละ 17
34 จุกอุด ตัวละ 16
35 ฝาปิด ตัวละ 30
36 ปรับแก็สทองเหลือง ตัวละ 130
37 ปรับแก็ส อลูมิเนียม 6 เหลียม ตัวละ 60
38 ปรับแก็ส อลูมิเนียม หัวกลม ตัวละ 70
39 ปากฉลาม ตัวละ 15
40 แบคไฟย์ ตัวละ 90
41 หม้อต้ม อัลติงเกอร์ Atiker ธรรมดา ตัวละ 2,000
42 หม้อต้ม อัลติงเกอร์ Atiker ซุปเปอร์ ตัวละ 2,100
43 หม้อต้ม Lo-gas 1008 ตัวละ 3,100
44 หม้อต้ม Lo-gas 1009 ตัวละ 3,300
45 หม้อต้ม Bi-gas ตัวละ 3,000
46 หม้อต้ม Fema Super ตัวละ 2,000
47 หม้อต้ม Hana ตัวละ 2,500
48 หม้อต้ม โทรมาเซทโต้(140แรงม้า) อิตาลี ตัวละ 3,200
49 หม้อต้ม โทรมาเซทโต้(210แรงม้า) อิตาลี ตัวละ 3,400
50 หม้อต้ม สตาร์แก็ส อิตาลี ตัวละ 3,200
51 หม้อต้ม สตาร์แก็ส อิตาลี ตัวละ 3,900
52 หม้อต้ม เมจิก รุ่นพร้อมกรองแก็ส ตัวละ 3,000
53 หม้อต้ม เวอร์ทาน รุ่น L1500 ตัวละ 1,900
54 หม้อต้ม เวอร์ทาน รุ่น L1800 ตัวละ 2,000
55 หม้อต้ม ดิมโก้ ตัวละ
56 ถังสหมิตร 25ลิตร O.P.D ใบละ 3,200
57 ถังสหมิตร 36ลิตร O.P.D ใบละ 3,600
58 ถังสหมิตร 48ลิตร O.P.D ใบละ 3,800
59 ถังสหมิตร 58ลิตร O.P.D ใบละ 3,900
60 ถังสหมิตร 64ลิตร O.P.D ใบละ 4,500
61 ถังสหมิตร 75ลิตร O.P.D ใบละ 4,600
62 ถังสหมิตร 96ลิตร O.P.D ใบละ 5,000
63 ถังสหมิตร 25ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 3,300
64 ถังสหมิตร 36ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 3,700
65 ถังสหมิตร 48ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 3,900
66 ถังสหมิตร 58ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 4,000
67 ถังสหมิตร 64ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 4,600
68 ถังสหมิตร 75ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 4,700
69 ถังสหมิตร 96ลิตร มัตติวาว์ล ใบละ 5,100
70 ถังอุลตร้า(ซูปเปอร์) 58ลิตร(มี solenoid ในตัว) ใบละ 4,500
71 ถังโดนัท 42ลิตร 600*200ตุรกี(Aldesa) ใบละ 9,250
72 ถังโดนัท 47ลิตร 600*220 ตุรกี(Aldesa) ใบละ 9,500
73 ถังโดนัท53ลิตร 630*220 ตุรกี (Aldesa) ใบละ 9,750
74 ถังโดนัท 59ลิตร 630*250 ใบละ 12,000
75 ถังโดนัท 71ลิตร 650*250 ใบละ 12,000
76 เกจ์แก็สธรรมดา,เกย์แก็สมัตติวาล์ว ตัวละ 220
77 เกจ์แก็สมีสวิทย์ในตัว ตัวละ 250
78 สวิทย์ออโต,สวิทย์ออโตมัลติวาล์ว ตัวละ 750
79 กล่องหลอกหัวฉีด 4สูบ CHK ตัวละ 500
80 กล่องหลอกหัวฉีด 6สูบ CHK ตัวละ 550
81 กล่องหลอกหัวฉีด 4สูบ (MAJIC) ตัวละ 1,100
82 กล่องหลอกหัวฉีด 6สูบ (MAJIC) ตัวละ 1,300
83 เกจ์แก็สหัวแม่มือ ตัวละ 220
84 ออโต้สวิทย์ ออโต้แก็ส (อ่านค่า 30K-100) ตัวละ 800
85 ออโต้สวิทย์ ออโต้แก็ส (อ่านค่า 110-0) ตัวละ 800
86 ออโต้สวิทย์ ออโต้แก็ส (อ่านค่า 0-90) ตัวละ 900
87 สวิส คาบูล (R.M.) ตัวละ 600
88 ออโต้สวิทย์ R.M ตัวละ 1,350
89 ออโต้สวิทช์ V.I.P(JOLLY) ตัวละ 1,500
90 ออโต้สวิทช์ ออโทนิค(อ่านค่า 5V) ตัวละ 2,200
91 ออโต้สวิทช์ A.E.B (อิตาลึ)อ่านได้ 4ค่า ตัวละ 2,700
92 ออโต้สวิทช์์ เวอร์ทาน(อ่านค่า 30K-100) ตัวละ 3,000
93 มัตติวาว์ล B.R.C (อ่านค่า 0-90) ตัวละ 2,300
94 มัตติวาว์ล O.M.B (อ่านค่า 0-90) ตัวละ 2,200
95 มัตติวาว์ล โทมาเซทโต้(อ่านค่า0-90-5Volt) ตัวละ 2,600
96 มัติวาว์ล ฮาน่า (HANA) ตัวละ 3,600
97 มัติวาว์ล ดิมโก้ (DYMLO) ตัวละ 4,600
98 ระบบหัวฉีด ออโทนิค 4สูบ(15-18-21) ตัวละ 12,000
99 ระบบหัวฉีด ออโทนิค 6สูบ ตัวละ 18,000
100 แลมต้า คอนโทรล ออโทนิค ตัวละ 800
101 กล่องควบคุมการจ่ายแก็ส Lambda Control ชุดละ 2,100
102 ชุด USB Port(CD,สายเสียบComใหม่) ชุดละ 1,000
103 ชุด USB Port(CD,สายเสียบComเก่า) ชุดละ 500
104 ท่อไอดีสแตนเลสLIMOรุ่น1600ตัวใหญ่ คอยาว+จาม ตัวละ 2,400
105 ท่อไอดีสแตนเลสLIMOรุ่น1600ตัวใหญ่ ตัวละ 1,200
106 ท่อไอดีสแตนเลสLIMOรุ่น1600ตัวใหญ่ คอสั้น+จาม ตัวละ 2,200
107 ท่อไอดีสแตนเลสLIMOรุ่น1800 (บวกจาม) ตัวละ 2,400
108 ท่อไอดีสแตนเลสLIMOรุ่น1800 ตัวละ 1,300
109 ท่อไอดีสแตนเลส VIOS ตัวละ 2,000
110 ท่อไอดีสแตนเลส INOVA ตัวละ 2,500
111 ท่อไอดีสแตนเลส CAMRY ตัวละ 2,300
112 ท่อไอดีสแตนเลส AVANZA ตัวละ 2,500
113 ท่อไอดีสแตนเลส VIGO ตัวละ 2,500
114 ท่อไอดีสแตนเลส FORJUNER ตัวละ 2,500
115 ท่อไอดีสแตนเลส CIVIC ตัวละ 2,200
116 ท่อไอดีสแตนเลส CR-V ตัวละ 2,500
117 ท่อไอดีสแตนเลส JAZZ ตัวละ 3,000
118 ท่อไอดีสแตนเลส SIEAM ตัวละ 3,000
119 ท่อไอดีสแตนเลส CR-V(ปี 2004) ตัวละ 2,500
120 ท่อไอดีสแตนเลส FORD-V6 ตัวละ 3,600
121 ท่อไอดีสแตนเลส ZAFIRA ตัวละ 3,000
122 ท่อไอดีสแตนเลส TIDA (NISSAN) ตัวละ 3,000
123 มิกเซอร์เบอร์ 50 ตัวละ 190
124 มิกเซอร์เบอร์ 54.5 ตัวละ 238
125 มิกเซอร์เบอร์ 57 ตัวละ 257
126 มิกเซอร์เบอร์ 58 เตี้ยกระจาย ตัวละ 257
127 มิกเซอร์เบอร์ 58 ฝัง+กระจาย ตัวละ 257
128 มิกเซอร์เบอร์ 59 เตี้ยกระจาย ตัวละ 257
129 มิกเซอร์เบอร์ 59 ฝัง+กระจาย ตัวละ 257
130 มิกเซอร์เบอร์ 60 สูง ตัวละ 257
131 มิกเซอร์เบอร์ 60 เตี้ย ตัวละ 257
132 มิกเซอร์เบอร์ 60 สูงกระจาย ตัวละ 257
133 มิกเซอร์เบอร์ 60 ฝัง+กระจาย ตัวละ 257
134 มิกเซอร์เบอร์ 61 สูง ตัวละ 257
135 มิกเซอร์เบอร์ 61เตี้ย ตัวละ 257
136 มิกเซอร์เบอร์ 62 สูง ตัวละ 257
137 มิกเซอร์เบอร์ 62 เตี้ย ตัวละ 257
138 มิกเซอร์เบอร์ 62 สูงกระจาย ตัวละ 276
139 มิกเซอร์เบอร์ 62 ฝัง+กระจาย ตัวละ 257
140 มิกเซอร์เบอร์ 63 สูง ตัวละ 257
141 มิกเซอร์เบอร์ 63 เตี้ย ตัวละ 257
142 มิกเซอร์เบอร์ 64 สูง ตัวละ 257
143 มิกเซอร์เบอร์ 65 สูง ตัวละ 257
144 มิกเซอร์เบอร์ 66 สูง ตัวละ 257
145 มิกเซอร์เบอร์ 67 สูง ตัวละ 257
146 มิกเซอร์เบอร์ 68 สูง ตัวละ 257
147 มิกเซอร์เบอร์ 68 เตี้ย+กระจาย ตัวละ 285
148 มิกเซอร์เบอร์ 69 สูง ตัวละ 285
149 มิกเซอร์เบอร์ 70 สูง ตัวละ 285
150 มิกเซอร์เบอร์ 70 เตี้ย ตัวละ 285
151 มิกเซอร์เบอร์ 71 สูง ตัวละ 285
152 มิกเซอร์เบอร์ 72 สูง ตัวละ 285
153 มิกเซอร์เบอร์ 73 ตัวละ 285
154 มิกเซอร์เบอร์ 74 ตัวละ 285
155 มิกเซอร์เบอร์ 75 ตัวละ 285
156 มิกเซอร์เบอร์ 76 ตัวละ 285
157 มิกเซอร์เบอร์ 77 สูง ตัวละ 285
158 มิกเซอร์เบอร์ 78 ตัวละ 285
159 มิกเซอร์เบอร์ 79 ตัวละ 285
160 มิกเซอร์เบอร์ 80 สูง ตัวละ 333
161 มิกเซอร์เบอร์ 80 เตี้ย ตัวละ 333
162 มิกเซอร์เบอร์ 81 สูง ตัวละ 333
163 มิกเซอร์เบอร์ 81 เตี้ย ตัวละ 333
164 มิกเซอร์เบอร์ 82 สูง ตัวละ 333
165 มิกเซอร์เบอร์ 82 เตี้ย ตัวละ 333
166 มิกเซอร์เบอร์ 83 สูง ตัวละ 333
167 มิกเซอร์เบอร์ 83 เตี้ย ตัวละ 333
168 มิกเซอร์เบอร์ 84 สูง ตัวละ 333
169 มิกเซอร์เบอร์ 84 เตี้ย ตัวละ 333
170 มิกเซอร์เบอร์ 85 สูง ตัวละ 333
171 มิกเซอร์เบอร์ 85 เตี้ย ตัวละ 333
172 มิกเซอร์เบอร์ 86 สูง ตัวละ 333
173 มิกเซอร์เบอร์ 86 เตี้ย ตัวละ 333
174 มิกเซอร์ BenZ ตัวละ 428
175 มิกเซอร์ BMW ตัวละ 428
176 มิกเซอร์ Honda คาบู ตัวละ 285
177 มิกเซอร์ Honda Civic ตัวละ 285
178 มิกเซอร์ BenZ ตัวละ 450
179 มิกเซอร์ เปอร์โย ตัวละ 400
180 มิกเซอร์ BMW ตัวละ 400
181 มิกเซอร์ ครอบ 50-86 สูง ตัวละ 250
182 มิกเซอร์ ฝัง 58,59 ตัวละ 250
183 มิกเซอร์ เตี้ย ตัวละ 220
184 มิกเซอร์ Honda ตัวละ 280

ราคานี้ราคาเก่าอาจขึ้นมา 30%
ราคานี้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ไม่ยืนราคา ระยะเวลาไม่ระบุ
ราคานี้ไม่รวมค่าติดตั้งและการบริการ
ท่านที่จะแย้ง โปรดแสดงราคาปัจจุบัน
เครดิตจาก : gasthai.com
 

artjar:
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ...

อัพเดทหน่อย เมื่อวันอังคารไปหาถัง 58 ลิตร จะติดรถเพื่อนปรากฏว่าราคาแพงขึ้น 1 พันบาท/ถัง แถมไม่มีของด้วย...

น้ำมันแพงทีไรค่าติดแก๊สแพงตามขึ้นไปทุกที...

AT35 TZ#054:
ตอนนี่ถังหายากมากๆครับ

PZGIM8459:
 :emo2 ใช่ครับ รู้สึกว่าเพื่อนผมจะไปติดปรากฏว่าแพงขึ้นประมาณ1000-2000 บาท อิอิ

kung_sakon:
ขอบคุณครับ ไอ้พวกพ่อค้าคนกลางนี่ มันชอบมาวุ่นวายเรื่องของคนจน อยู่เรื่อยๆ กักนั่น ตุนนี่  ฮ้วย สู้เว๊ยยยยยยยยยยยยยยยยย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป