นวด

(1/9) > >>

ga_tai:
รวมข้อมูลของนวดแผนโบราณ 36 ที่ พร้อมราคา

1. เรือนพระยา
นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 180/ชม นวด 2 ชม. 360 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 660 บาท
1.สภาพห้อง เกรด A
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรดA B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C -
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด B

2. คาร์เนชั่น 1 รัชดา
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 200/ชม.นวด 2 ชม.400 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 600 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรดA B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรดA B C -
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด A3. cck รัชดา
นวดใต้หวันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 880บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด A B

4. นาตารีรัชดา
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 200/ชม. นวด 2 ชม400 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 800 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B C
7.เชียร์แขก เกรด A B

5. Subwayรัชดา
นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 200/ชม. นวด 2 ชม. 400
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 800 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C

6. VIP รัชดา
นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 150/ชม.นวด 2 ชม.300
มีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 700 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B C
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B C
7.เชียร์แขก เกรด A B

7. ควีน ซอยนวลจันทร์
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 160/ชม.นวด 2 ชม.320
1.สภาพห้อง เกรด C
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C
3.ความสะอาดห้อง เกรด C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B

8. เรือนวนา นวมินทร์-เกษตรตัดใหม่
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 150/ชม.นวด 2 ชม.300 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 500 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B

9. พิศาล รามอินทรา
นวดแผนโบราณ 120/ชม.นวด 2 ชม. 240 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
นวดน้ำมัน 2 ชม. 500 บาท
1.สภาพห้อง เกรด C-
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C-
3.ความสะอาดห้อง เกรด C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B

10. จรินทร์ ศรีนครินทร์
นวดแผนโบราณ 200/ชม.นวด 2 ชม.400 บาท
นวดน้ำมัน 2 ชม. 600 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C

11. ส สราญรมย์ (สยามสราญรมย์ 1-3)
นวดแผนโบราณ 120/ชม.นวด 2 ชม. 240 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
1.สภาพห้อง เกรด A B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด A B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A

12. สปาลาลูน่า ปิ่นเกล้า
นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำในตัว 90/ชม.นวด 2 ชม.180 บาท
นวดน้ำมัน 2 ชม. 500 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำในตัว มาใช้ห้องน้ำรวม
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-


13. ภิรมย์ นวดแผนโบราณ ปิ่นเกล้า
ไม้มีห้องน้ำในตัว 100/ชม.นวด 2 ชม. 200 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-


14. สรีระเวช 2 ปิ่นเกล้า
นวดแผนโบราณ 60/ชม.นวด 2 ชม.120 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C-


15.สรีระเวช 3 ปิ่นเกล้า
นวดแผนโบราณ 80/ชม. นวด 2 ชม.160 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด AB
6.ราคาค่าบริการ เกรด B
9.เชียร์แขก เกรด B

16. ดาริน ปิ่นเกล้า
นวดแผนโบราณ 60/ชม.นวด 2 ชม.200 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-


17. สโนไวท์ ปิ่นเกล้า
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 150/ชม. นวด 2 ชม. 300 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 500 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C-
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด B C

18. พาราไดซ์ รัตนาธิเบศร์ นวดแผนโบราณ 120/ชม.2 ชม. 240บาทไม่มีห้องอาบน้ำ
ห้องVIP2 ชม. 480 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำข้างนอก
นวดน้ำมัน 2 ชม. 600 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำข้างนอก
1.สภาพห้อง เกรด A
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด ABC
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด B


19. คุ้มพระยา นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 160/ชม.
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 600 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด A B C


20. นวรัตน์
สะพานใหม่นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 120/ชม.
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 500 บาท
1.สภาพห้อง เกรด C
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C
3.ความสะอาดห้อง เกรด C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C-
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด B C

21. คาร์เนชั่น 2 สะพานใหม่
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 200/ชม.นวด 2 ชม.400 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 600 บาท
1.สภาพห้อง เกรด A
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C-
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด B C

22. ทูบีลาดพร้าว 132
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 160/ชม.
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 600 บาท
1.สภาพห้อง เกรด A B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C-
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B

23. นีโอ บางกะปิ
นวดแผนโบราณ 120/ชม. นวด 2 ชม.240 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-

24. 44 โชคชัย4
นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำข้างนอก 120/ชม.นวด 2 ชม. 240 บาท
นวดน้ำมัน 2 ชม. 500 บาทไม่มีห้องอาบน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำข้างนอก
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด C
3.ความสะอาดห้อง เกรด B C
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด B C-
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
9.เชียร์แขก เกรด A B

25. โพธิ์วัชร ปัญจรส (เดิม) รามอินทรา เลยควีนส์ไปเล็กน้อย สาขาเดียวกับเรือนวนา
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 150/ชม.
.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-

26. สะอาด ถ.พหลโยธิน ก่อนถึงคาร์เนชั่น ๒ ฝั่งตรงข้ามกัน
นวดแผนโบราณ 120/ชม. นวด 2 ชม.240 บาท ไม่มีห้องอาบน้ำ


27.หัถกิตที่ซอย 39พหลโยธิน
นวดแผนโบราณ 120/ชม. นวด 2 ชม.240 บาท

28. 55 center อยู่สุดซอยใกล้ๆ ทองหล่อซอย9
นวดน้ำมัน 1.30 ชม 500 บาท
ระดับ1 - 1000 บาท
ระดับ2 - 1500 บาท
ระดับ3 - 2000 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C

29 เหมยฮัวรัชดา
นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำ150/ชม. นวด 2 ชม300 บาท
ห้องvipมีห้องอาบน้ำในตัว นวด 2 ชม 450 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B C
7.เชียร์แขก เกรด A B

30.ส.หัตถเวช เชิงสะพานพระนั่งเกล้า นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำ100/ชม. นวด 2 ชม200 บาท

1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด B


31.หัตถวรรณ เชิงสะพานพระนั่งเกล้า
นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำ120/ชม. นวด 2 ชม240 บาท

1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรดA B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B

32.ธนบุรีพลาซ่า
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 200/ชม.นวด 2 ชม.400 บาท
1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C-
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด B C
7.เชียร์แขก เกรด A B

33.Z PLAZA ถ.พระราม 3
นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำ100/ชม. นวด 2 ชม200 บาท
ห้องvipมีห้องอาบน้ำในตัวนวดน้ำมัน 2 ชม. 500

1.สภาพห้อง เกรด B
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด A B


34.ติวานนท์ นวดแผนโบราณ
นวดแผนโบราณ ไม่มีห้องอาบน้ำ100/ชม. นวด 2 ชม200 บาท
ห้องvipมีห้องอาบน้ำในตัวนวดน้ำมัน 2 ชม. 500

1.สภาพห้อง เกรด C
2.ผ้าเช็ดตัว เตียง เกรด B
3.ความสะอาดห้อง เกรด B
4.หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C
5.การบริการ นิสัย การเอาใจ เกรด A B
6.ราคาค่าบริการ เกรด A B
7.เชียร์แขก เกรด B35.สุขเวช2 นวดแผนโบราณ ท่าพระ
นวดแผนโบราณมีห้องอาบน้ำในตัว 150/ชม.นวด 2 ชม.300 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด C C-

36.คุ้มพระราม ปากเกร็ด

นวดแผนโบราณไม่มีห้องอาบน้ำ 160/ชม นวด 2 ชม. 320 บาท
นวดน้ำมันมีห้องอาบน้ำในตัว 2 ชม. 650 บาท
หน้าตา เนื้อตัวเด็กเกรด B C

โดยรวมแล้วคิดว่าไปออนเด็กบริการดีกว่าครับถ้าต้องการxxx1ในที่มันสะดวกในการอาบน้ำล้างน้ำและไม่ต้องไปลุ้นให้เสียเวลา ออนเด็กสวยกว่าด้วยไปออนดีกว่า
ออนปลอดภัยกว่านวดแผนโบราณเพราะมีการตรวจตลอดแต่ นวดแผนโบราณไม่มี
นวดแผนโบราณคือไปนวด+บริการระดับ1 okครับ
ทั้งสองแบบมีข้อดี ข้อเสียคนละอย่าง

ข้อดี ออน.
๑. ได้รับบริการครบรูปแบบ
๒. เนื้อตัวสะอาด หอม เวลามีกิ๊ก ทำให้ไม่เสียอารมณ์
๓.ได้เบิ้ลในบางสถานที่
ข้อเสีย ออน.
๑. ไม่มีการนวดให้ ถ้าเมื่อยจริงๆ
๒. เลือกแล้วถ้าไม่ถูกใจ ยังไงๆ ก็ต้องจ่ายเต็ม
๓. มักต้องจ่ายทิปมากกว่า นผบ.

ข้อดี นผบ.
๑. ได้รับการนวดผ่อนคลายก่อน ทำให้เกิดคึกคักทางกาย
๒. ได้มีเวลาพูดคุยเพื่อสร้างอารมณ์พึงพอใจก่อน ทำให้เกิดอารมณ์ซึ้งประกอบอารมณ์หื่นในการกิ๊ก สุขกว่า
๓. หากไม่พอใจ ก็ไม่ต้องยุ่ง ประหยัดตังค์ดี
ข้อเสีย นผบ.
๑. บางทีหื่นมาก แต่เธอไม่ทำ ก็เสียอารมณ์มาก ต้องเริ่มตั้งต้นหนึ่งใหม่ที่อื่น นั่นหมายถึงเปลืองตังค์
๒. เนื้อตัวไม่สะอาดก่อนมีอะไรกัน เพราะเธอจะไม่อาบน้ำก่อน ยกเว้นสถานที่ที่มีห้องน้ำในตัว
๓. โอกาสเจอท้องลายมีสูง

นวดแผนโบราณไม่ทำพิเศษทุกคน

ระดับ 1 (มือ) 500 บาท
ระดับ 2 (ปาก) 1000 บาท
ระดับ 3 (ครบทุกอย่าง) 1500 - 2000 บาท + ค่าชม.

AE101...F:
สุด ยอด เลย พี่ .......... :emos :emos :emoq

,,A@[E]~* รักในหลวง:
สงสัยว่าเราจะเข้าผิดกระทู้อีกแระ

แต่น้าบือนี่สุดยอดจิง

แร้วตกลงน้ารู้ยางว่านู๋ไปเจอรถน้าที่ไหน

ตรงหลังซีคอนงาย

ว่าจะป่อยลมยางซ้าหน่อย แต่ดันลืมซะนี่

 :emotp

Oat_Yai:
พี่แกลองมาหมดแล้วซิ

Jo_AE92:
กำลังเมื่อยเลย.. :emotq  ขอบคุณคราบบบบ... :emotn

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป