AE. Racing Club

AE Racing Club - กรุงเทพฯ ปริมณฑล => โซนศรีนครินทร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ChilD 1300 รัก ในหลวง ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:03:14หัวข้อ: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ChilD 1300 รัก ในหลวง ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:03:14
อยากให้พี่น้องช่วยกันถวายพระพรให้ในหลวงของพวกเรา

ปล.ใช้สีเหลืองกันนะ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Aoffii@ImSry ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:27:31
ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน We love The King


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ShinSunGuMi SZ#005 ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:33:02
Long life The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: PaoDude22 ~Levin AEM POWER~ ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:34:42
Long life The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: aob SZ#019 ที่ 23 ตุลาคม 2007 16:40:29
ขอให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ และขอให้พระพลานามัยแข็งแรงและหายไวๆ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองทุลีพระบาท  :emom


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: maverrick_ae101 รักในหลวง ที่ 23 ตุลาคม 2007 19:00:44
ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยชั่วลูกชั่วหลาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ    :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ChilD 1300 รัก ในหลวง ที่ 23 ตุลาคม 2007 22:31:51
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ขอพระบารมีของพระองค์คุ้มครองปวงชนชาวไทย


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: T@tUnGkuNg ที่ 23 ตุลาคม 2007 22:35:44
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Oat_Yai ที่ 24 ตุลาคม 2007 00:43:37
ขอถวายพระพระชัยให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองทุลีพระบาท   :emotn
(http://img222.imageshack.us/img222/239/dsc08417vz6.jpg) (http://imageshack.us)


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ,,A@[E]~* รักในหลวง ที่ 24 ตุลาคม 2007 01:00:18
Long life The King


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ball_ae101 ที่ 24 ตุลาคม 2007 09:39:45
ขอทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: numdang01 ที่ 24 ตุลาคม 2007 10:56:45
   ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยชั่วลูกชั่วหลาน  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  :emotn   


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: HAM@SZ#035@AE101 ที่ 24 ตุลาคม 2007 12:29:38
ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน We love The King
ขอถวายพระพระชัยให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองทุลีพระบาท    :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: oougy ที่ 24 ตุลาคม 2007 20:32:14
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: garki ที่ 25 ตุลาคม 2007 11:46:12
ขอจงทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: aj dvd ที่ 25 ตุลาคม 2007 12:31:04
ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: tum_tumtui ที่ 26 ตุลาคม 2007 02:34:27
ขอจงทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: T@tUnGkuNg ที่ 26 ตุลาคม 2007 06:45:55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  :emotn เรารักในหลวง


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: doraemon92 ที่ 26 ตุลาคม 2007 10:00:38
ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 We love The King


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: cola-levin92 ที่ 26 ตุลาคม 2007 14:09:07
 :emotnทรงพระเจริญ :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: maverrick_ae101 รักในหลวง ที่ 26 ตุลาคม 2007 20:31:55
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และพระพี่นาง  ทรงหายจากอาการประชวรในเร็ววัน 


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ChilD 1300 รัก ในหลวง ที่ 30 ตุลาคม 2007 01:33:30
ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mixza ที่ 30 ตุลาคม 2007 09:46:15
 :emotn :emotn :emotnขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: T@tUnGkuNg ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 21:58:22
เหลืออีก 1 เดือนนะครับ จะถึงวันครบรอบของในหลวงของเรา  :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: cola-levin92 ที่ 08 พฤศจิกายน 2007 10:56:05
 :emotn :emotn :emotn ของทรางพระเจริญ :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: T@tUnGkuNg ที่ 08 พฤศจิกายน 2007 17:03:00
ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: pkmawin92 ที่ 09 พฤศจิกายน 2007 20:34:53
 :emotn ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นพ่ออยู่หัวของปวงชนชาวไทยต่อไปนานๆๆๆๆแสนนานงับ  :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ga_tai ที่ 21 พฤศจิกายน 2007 22:01:01
เรา รัก ในหลวงหัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: pkmawin92 ที่ 02 ธันวาคม 2007 12:57:31
 :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: smile@bank ที่ 04 ธันวาคม 2007 20:09:49
ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: เต็มเหนี่ยว ที่ 06 ธันวาคม 2007 15:38:32
We love The King :emotn :emotn :emotn..ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ... :emotn :emotn..
 :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: maverrick_ae101 รักในหลวง ที่ 06 ธันวาคม 2007 18:12:25
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ~POOMZA~ ที่ 24 ธันวาคม 2007 08:36:26
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: TOng ที่ 09 มีนาคม 2008 12:12:11
 :emotn :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: in@PZ ที่ 09 เมษายน 2008 16:55:48
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: NosDriVe ที่ 04 สิงหาคม 2008 20:38:08
ขอพระองค์จะทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Thunyawat ที่ 03 กันยายน 2008 09:05:08
ขอให้ในหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: jrn12 ที่ 06 พฤศจิกายน 2008 10:30:06
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :emos :emos :emos


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: toyota#10X ที่ 04 ธันวาคม 2008 10:59:29
 :emol รักกัน...รักกัน...เพื่อในหลวงของเรา  :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: N u T 7 a_9 0 ™ ที่ 19 เมษายน 2009 23:14:07
ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน We love The King


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Toom ที่ 07 ตุลาคม 2009 16:49:03
Long Live The King of Siam


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: yuirider ที่ 07 ตุลาคม 2009 19:36:28
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ แลอยู่คู่ปวงประขาราษฏร์ชาวไทยตลอดไป...


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: poohpooh ที่ 08 ตุลาคม 2009 09:38:13
ขอทรงพระเกษมสำราญ  พระวรกายแข็งแรง  อยู่คู่คนไทยตลอดไป   


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mong had yai ที่ 08 ตุลาคม 2009 10:20:00
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: clorets ที่ 10 ตุลาคม 2009 16:03:42
ขอพระองค์รงพระเจริญยิ่งยืนนาน  :emotn :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: RINSA ที่ 16 ตุลาคม 2009 13:20:12
ขอให้พระองค์ จงหายจากอาการประชวรค่ะ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: thananset ที่ 27 ตุลาคม 2009 12:11:52
รักพระองค์ท่านเทิดทูนหนือหัวขอพระองค์มีสุขภาพที่แข๊งแรงทุกปีทรงพระเจริญในทุกๆด้าน :emotn :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Rong Fuel-Up ที่ 07 ธันวาคม 2009 11:38:45
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: landslots รัก ในหลวง ที่ 07 ธันวาคม 2009 12:45:28
รักท่านมาก ทรงพระเจริญครับ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mong had yai ที่ 07 ธันวาคม 2009 13:02:57
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: e.Cake^O^ No Easy ที่ 11 ธันวาคม 2009 13:58:38
ขอจงทรงพระเจริญ  ยิ่งยืนนาน  พระพลานามัยแข็งแรง


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: nop AE111 ที่ 17 ธันวาคม 2009 19:47:48
ขอให้พ่อหลวงหายจากพระประชวนคับ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: WHITE_AE110 ที่ 18 มกราคม 2010 09:42:10
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: PON_CHALLENGE ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2010 14:15:59
ทรงพระเจริญคับ
:emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mong had yai ที่ 04 มีนาคม 2010 09:16:31
[ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: landslots รัก ในหลวง ที่ 12 เมษายน 2010 03:44:33
รักพ่อหลวงหัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mong had yai ที่ 15 เมษายน 2010 20:20:22
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: nop AE111 ที่ 27 เมษายน 2010 22:44:34
ชื้อเบาะแต่งมาคับแต่ไม่รู้ร้านไหนรับแปลงเบาะบ้างคับ พี่ๆๆช้วยแนะนำหน่อยคับ ขอร้านดีๆๆหน่อยคับ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: DoraemonzA ที่ 01 สิงหาคม 2010 11:52:27
ชื้อเบาะแต่งมาคับแต่ไม่รู้ร้านไหนรับแปลงเบาะบ้างคับ พี่ๆๆช้วยแนะนำหน่อยคับ ขอร้านดีๆๆหน่อยคับ
.....ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ อยู่เป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยเรื่อยไปครับ ^_____^


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: MODX ที่ 04 สิงหาคม 2010 18:41:00
ไม่แปลกใจที่คนไทยรักในหลวง แต่แปลกใจที่มีคนไทยไม่รักในหลวง

ช่างมัน ใครไม่รักก็ช่าง แต่สำหรับผมในหลวงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด...พ่อเคยเหนื่อยบ้างไหมครับ

ตั้งแต่จำความได้....ก็เห็นพ่อทำเพื่อเรามาตลอด....ผมรักพ่อครับ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: winney ที่ 11 สิงหาคม 2010 15:52:19
 :emotn ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ อยู่เป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยเรื่อยไปครับ   :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: tuu_club ที่ 11 สิงหาคม 2010 16:30:42
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ อยู่เป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยเรื่อยไปครับ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ae100ao ที่ 11 สิงหาคม 2010 21:15:45
ขอพระทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน We love The King


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: yong ที่ 17 สิงหาคม 2010 22:30:33
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ   :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ice mommam club ที่ 20 ตุลาคม 2010 16:51:04
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: tuu_club ที่ 09 ธันวาคม 2010 17:26:15
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับ อยู่เป็นขวัญและกำลังใจของปวงชนชาวไทยเรื่อยไปครับ :emotn :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Skill_180 ที่ 15 พฤศจิกายน 2011 23:01:18
ขอจงทรงพระเจริญ 


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: t-tong ที่ 04 ธันวาคม 2011 21:38:04
Long life The King
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: pou_manu <SZ> ที่ 04 ธันวาคม 2011 22:23:51
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: keng110 >SZ< ที่ 04 ธันวาคม 2011 22:59:00
ทรงพระเจริญ รักในหลวงที่สุด


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: OffSpeed <Sz> ที่ 05 ธันวาคม 2011 19:47:23
 :emotn ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Jp-icepit >SZ<~˜* ที่ 19 สิงหาคม 2012 19:04:15
 :emotnขอจงทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Chat_MonsterV.I.P.0021 ที่ 05 กันยายน 2012 21:29:32
 :emotl We Love The King ( Best Father For All Thai People ) ...

Long Life The King

From Chatchawal


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: ฅนเดิม ที่ 19 ตุลาคม 2012 23:06:46
 :emo9

ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ อยู่เป็นมิ่งยั่งยืนนานตลอดไป


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: mokyok-racing_SZ ที่ 05 ธันวาคม 2012 11:03:10
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ขอจงทรงพระเกษมสำราญ
ขอพระองค์จงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ขอพระองค์จงทรงมีพระชนย์ยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
      ด้วยกล้าว ด้วยกระหม่อน ขอเดชะ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: wipat6 ที่ 05 ธันวาคม 2012 18:40:44
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: t-tong ที่ 05 ธันวาคม 2012 20:43:18
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ  :emotn :emotn :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: fullky ที่ 05 ธันวาคม 2012 20:46:11
 ขอพระองค์. ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: A-ArM ที่ 05 ธันวาคม 2012 21:23:17
ทรงพระเจริญ  :emotn


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Mart AE100 ™ ที่ 07 ธันวาคม 2012 07:39:11
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ...


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: Too MC ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2013 23:58:45
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: golf4a101 ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 13:26:10
ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: golf4a101 ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2013 13:26:56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


หัวข้อ: Re: ร่วมกันลงนามถวายพระพรในหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: <<Noom>> ที่ 02 พฤษภาคม 2014 07:35:31
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ